Công Ty Huỳnh Châu - Huchaco

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Công Ty Huỳnh Châu ( Cty sx tm xnk huỳnh châu) - HUCHACO VIỆT NAM

Được thành lập 2014 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, là chủ đầu tư nhiều dự án:

vườn lan vani

Dự Án Vanilla Long An

tiêu lốt long pepperTiêu Lốt - Tiêu Lốp - Long Pepper

cây chanh thái

Cây Chanh Thái thu hoạch lá làm gia vị

cây dổi

Tất cả các thông tin thương mại quí khách vui lòng liên hệ:

phone: 0084967820827

email: info@huchaco.com