FARMER'S STORY

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • GIỐNG TIÊU LỐP XUẤT HIỆN TRỞ LẠI

  GIỐNG TIÊU LỐP XUẤT HIỆN TRỞ LẠI

  HUCHACO VIETNAM - SPICES OF LIFE
  29471
  275

  Mùa xuống giống 2015, anh Trần Minh Chánh ở ấp 6, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) quyết tâm phục hồi giống tiêu lốp… Nhiều người trồng tiêu ở Lộc Ninh cũng bắt đầu theo anh Chánh trồng tiêu lốp để sử dụng và làm “hàng độc” biếu người thân… Anh Chánh cho biết: Tiêu lốp cay và thơm hơn các loại tiêu khác nên nhiều gia đình ở Lộc Ninh, Bình Dương vẫn rất chuộng để kho cá, nêm canh.

  View