Hạt Mắc Khén Hạt Dổi

[ point evaluation5/5 ]1 people who voted
Đã xem: 28586 | Last update: 6/16/2018 3:21:38 AM | RSS

Mắc Khén Và Hạt Dổi là hai gia vị đặc trưng của vùng trung du tây bắc Việt Nam.

Trở thành gia vị không thể thiếu trong văn hoá ẩm thực của đồng bào nơi đây.

Các món ăn như: Chẳm chéo